BPO поток новостей

КІК важлива інформація для бенефіціарів іноземних компаній

Для юридичних та фізичних осіб – власників/контролерів іноземних компаній
  1. Першим звітним періодом для цілей оподаткування доходів контрольованих іноземних компаній (КІК) буде 2022 рік, при цьому 2022 та 2023 роки будуть вважатися перехідним періодом зі звільненням від адміністративної та кримінальної відповідальності контролюючих осіб, а також від штрафних санкцій/пені при визначенні прибутку КІК;
  2. За умови ліквідації КІК до 31.12.2021 р. ще можливо скористатись процедурою «безподаткової ліквідації», яка передбачає отримання власником/контролером коштів або інших активів («ліквідаційної маси»), які звільнені від оподаткування податком на доходи фізичних осіб (18%). З’явилась визначеність, що активи, отримані фізичною особою внаслідок «безподаткової ліквідації», підлягатимуть оподаткування військовим збором (1,5%).
Звернемо увагу, що з 01.01.2022 року почнуть застосовуватись:
  1. Вимоги щодо визначення нерезидентів резидентами України- платниками податку на прибуток за критеріями «місця ефективного управління»;
  2. Положення щодо «наскрізного» оподаткування дивідендів, які отримує КІК від української дочірньої компанії, на рівні контролюючої особи;
  3. «Ділова мета» та відповідні коригування фінансового результату для:
  • неконтрольованих операцій з резидентами з «низькоподаткових» юрисдикцій або організаційно-правових форм;
  • на операції з виплати роялті на користь будь-яких нерезидентів.

за інформаціей KPMG в Україні